Kami berjanji memberikan perkhidmatan secara profesional, berkualiti dan tepat kepada pelanggan dalam menyokong kategori / program seperti berikut :

Wabak

Sekurang-kurangnya 90% Keputusan Ujian Dilaporkan Mengikut Tempoh Yang Ditetapkan

Surveilan

Sekurang-kurangnya 80% Keputusan Ujian Dilaporkan Mengikut Tempoh Yang Ditetapkan

Penguatkuasaan

100% Keputusan Ujian Dilaporkan Mengikut Tempoh Yang Ditetapkan

Diagnostik

Sekurang-kurangnya 80% Keputusan Ujian Dilaporkan Mengikut Tempoh Yang Ditetapkan

Epidemiologi

Menyedia dan Menghantar 100% Laporan Kepada Pelanggan Mengikut Tempoh Masa Yang Ditetapkan

Pengurusan

100% Pembayaran Dilakukan Kepada Pembekal Mengikut Tempoh Masa Yang Ditetapkan

100% Maklumbalas Aduan Dihantar Kepada Pelanggan Mengikut Tempoh Masa Yang Ditetapkan

Sila rujuk Buku Perkhidmatan MKAK bagi LTAT