Bertujuan meningkatkan jumlah penerbitan saintifik dan operasi (operational and scientific publication) di kalangan anggota MKAK, berikut merupakan objektif penubuhan Jawatankuasa Penyelidikan MKAK:-

  • Memberikan panduan dan bantuan kepada anggota MKAK dalam aktiviti penyelidikan.
  • Membantu dalam proses pendaftaran projek penyelidikan yang dijalankan di MKAK di dalam sistem National Medical Research Registry (NMMR) bagi memenuhi keperluan yang diminta oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Membantu dalam proses diseminasi hasil penyelidikan sama ada melalui penerbitan di dalam jurnal dan pembentangan di dalam persidangan.
Jawatankuasa Penyelidikan MKAK akan bermesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setiap tahun, tetapi dapat bertemu lebih kerap jika diperlukan. AJK bagi mewakili setiap Bahagian/Seksyen.

Ahli Jawatankuasa Penyelidikan - Jawatankuasa Penyelidikan MKAK 2021
Penaung   :   Pengarah MKAK
     Dr Hani Mat Hussin (sehingga Julai 2021)
     Dr Noorliza Mohamad Noordin (Julai 2021 sehingga kini)
Penasihat  :   Dr Noorliza Mohamad Noordin (sehingga Julai 2021)
Pengarah  :   Dr Norfazillah Binti Ab Manan
Timbalan Pengarah 1  :   Dr Zulhainan Bin Hamzah (Seksyen Parasitologi)
Timbalan Pengarah 2  :   Dr Donal Huda Binti Nasril
Bahagian Penyakit :
En Khairul Azan Bin Hashim   (Seksyen Tibi/Kusta)
Pn Wan Noraini Binti Wan Yussof   (Seksyen Bakteriologi)
Pn Yu Kie A/P Chem   (Seksyen Virologi)
Pn Noor Aishah Binti Mohd Dawi   (Seksyen Biokimia)
Pn Sharifah Milkah Binti Syed Abd Rahman   (Seksyen Entomologi)
Bahagian Makanan :
Cik Hazly Binti Mohamed    
Pn Faizah Binti Puad   (Seksyen Residu)
Pn Wan Ainiza Binti Wan Mustapaha   (Seksyen Kontaminasi)
Pn Norhidayu Binti Ibrahim   (Seksyen Standard)
Pn Sharmili A/P Kuppan   (Seksyen Biologi & Bioteknologi)
Bahagian Epidemiologi:
Dr Nor Zahrin Binti Hasran
Dr Mimi Rodzaimah Bt Abd Karim
Dr Santhi A/P Subramaniam
Bahagian Kualiti :
Dr Wan Amani Binti Wan Abdul Azim
Dr Esah Binti Md Ali
Pn Azua Binti Mohd Suror

Fungsi dan tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Penyelidikan MKAK adalah seperti berikut: -
  • Menggalakkan kecemerlangan dan pengembangan aktiviti penyelidikan di MKAK.
  • Memudahkan pendaftaran penyelidikan yang dilakukan oleh staf MKAK dalam sistem NMMR.
  • Menggalakkan setiap bahagian / seksyen untuk menerbitkan sekurang-kurangnya satu makalah ilmiah setiap tahun sama ada di jurnal antarabangsa atau tempatan
  • Menggalakkan setiap bahagian / seksyen untuk membentangkan hasil penyelidikan mereka sama ada persembahan poster atau lisan dalam persidangan yang dilakukan di peringkat tempatan atau antarabangsa.
  • Memberi nasihat dan cadangan mengenai aktiviti penyelidikan apabila diperlukan sebagaimana yang dikehendaki oleh pengurusan dan staf MKAK.
Bagi AJK yang mewakili Bahagian / seksyen, AJK ini bertanggungjawab seperti berikut:
Bertindak sebagai Pegawai Perhubungan dari bahagian / seksyen masing-masing berkenaan dengan aktiviti penyelidikan
Membentangkan aktiviti & kemajuan penyelidikan bahagian / seksyen semasa mesyuarat Jawatankuasa Penyelidikan.

SENARAI PENYELIDIKAN MKAK
Tahun Tajuk
2021  Descriptive Study on COVID-19 Samples in Selangor by National Public Health Laboratory
2021  SIMKA: Laboratory Information System in Light of SARS-CoV-2 Pandemic
2021  SARS-CoV-2 Surveillance, A Descriptive Study By National Public Health Laboratory
2021  SIMKA ORDER: A Laboratory Information System in Combating COVID-19 Pandemic - A Descriptive Study
2021  RAPID TEST KIT ANTIBODY SARS-CoV IN SELANGOR IN THE YEAR 2020
2021 THE ROLE OF RAPID TEST KIT ANTIBODY SARS-COV-2 IN MALAYSIA IN THE YEAR 2020
2021 THE ROLE OF RAPID TEST KIT ANTIBODY SARS-COV-2 IN MALAYSIA IN THE YEAR 2020
2021 Contamination of Inorganic Arsenic (As5+ & As3+) in Food : Key to Analytica; Method Development and Validation
2021  Methanol Poisoning : Onset on Method Development of Methanol in Alcoholic Beverages
2021  Poster
2021 Development, optimization and validation of QuEChERS based liquid chromatography tandem mass spectrometry method for determination of multimycotoxin in vegetable oil