Bahagian Kualiti ditubuhkan  pada tahun  2010 dengan keanggotaan gunasama  dari wakil anggota Bahagian Penyakit dan anggota Bhg Makanan.  Keanggotaan Bahagian telah di tambah baik melalui kelulusan  post penjawatan bermula tahun 2012 dengan 1 post Pakar Patologi, 1 Pegawai Perubatan, 1 post Pegawai Sains serta Pembantu Tadbir. Pada tahun 2014, empat seksyen telah diluluskan di bawah bahagian ini menyokong fungsi utama Bahagian Kualiti.

 

 

 

 

FUNGSI BAHAGIAN
Di bawah Bahagian Kualiti, terdapat tiga (3) seksyen utama iaitu :-