SENARAI PENYELIDIKAN

Bertujuan meningkatkan jumlah penerbitan saintifik dan operasi (operational and scientific publication) di kalangan anggota MKAK, berikut merupakan objektif penubuhan Jawatankausa Penyelidikan MKAK:-

 1. Memberikan panduan dan bantuan kepada anggota MKAK dalam aktiviti penyelidikan.
 2. Membantu dalam proses pendaftaran projek penyelidikan yang dijalankan di MKAK di dalam sistem National Medical Research Registry (NMMR) bagi memenuhi keperluan yang diminta oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
 3. Membantu dalam proses diseminasi hasil penyelidikan sama ada melalui penerbitan di dalam jurnal dan pembentangan di dalam persidangan.

 

Jawatankuasa Penyelidikan MKAK akan bermesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setiap tahun, tetapi dapat bertemu lebih kerap jika diperlukan.


Ahli Jawatankuasa Penyelidikan 


Jawatankuasa Penyelidikan MKAK 2021

Penaung                      : Pengarah MKAK

                                      Dr Hani Mat Hussin (sehingga Julai 2021)

                                      Dr Noorliza Mohamad Noordin (Julai 2021 sehingga kini)

Penasihat                    : Dr Noorliza Mohamad Noordin (sehingga Julai 2021))

Pengarah                     : Dr Norfazillah Binti Ab Manan

Timbalan Pengarah 1  : Dr Zulhainan Bin Hamzah (Seksyen Parasitologi)

Timbalan Pengarah 2  : Dr Donal Huda Binti Nasril


AJK bagi mewakil setiap Bahagian/Seksyen:-

Bahagian Penyakit (Seorang wakil setiap Seksyen):

 1. En Khairul Azan Bin Hashim (Seksyen Tibi/Kusta)
 2. Pn Wan Noraini Binti Wan Yussof (Seksyen Bakteriologi)
 3. Pn Yu Kie A/P Chem (Seksyen Virologi)
 4. Pn Noor Aishah Binti Mohd Dawi (Seksyen Biokimia)
 5. Pn Sharifah Milkah Binti Syed Abd Rahman (Seksyen Entomologi)

 

Bahagian Makanan (Seorang wakil setiap Seksyen):

 1. Cik Hazly Binti Mohamed
 2. Pn Faizah Binti Puad (Seksyen Residu)
 3. Pn Wan Ainiza Binti Wan Mustapaha (Seksyen Kontaminasi)
 4. Pn Norhidayu Binti Ibrahim (Seksyen Standard)
 5. Pn Sharmili A/P Kuppan (Seksyen Bilogi & Bioteknologi)

 

Bahagian Epidemiologi (3 wakil):

 1. Dr Nor Zahrin Binti Hasran
 2. Dr Mimi Rodzaimah Bt Abd Karim
 3. Dr Santhi A/P Subramaniam

 

Bahagian Kualiti (3 wakil):

 1. Dr Wan Amani Binti Wan Abdul Azim
 2. Dr Esah Binti Md Ali
 3. Pn Azua Binti Mohd SurorFungsi dan tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Penyelidikan MKAK adalah seperti berikut: -

 1. Menggalakkan kecemerlangan dan pengembangan aktiviti penyelidikan di MKAK.
 2. Memudahkan pendaftaran penyelidikan yang dilakukan oleh staf MKAK dalam sistem NMMR.
 • Menggalakkan setiap bahagian / seksyen untuk menerbitkan sekurang-kurangnya satu makalah ilmiah setiap tahun sama ada di jurnal antarabangsa atau tempatan
 1. Menggalakkan setiap bahagian / seksyen untuk membentangkan hasil penyelidikan mereka sama ada persembahan poster atau lisan dalam persidangan yang dilakukan di peringkat tempatan atau antarabangsa.
 2. Memberi nasihat dan cadangan mengenai aktiviti penyelidikan apabila diperlukan sebagaimana yang dikehendaki oleh pengurusan dan staf MKAK.

 

Bagi AJK yang mewakili Bahagian / seksyen, AJK ini bertanggungjawab seperti berikut:

 1. Bertindak sebagai Pegawai Perhubungan dari bahagian / seksyen masing-masing berkenaan dengan aktiviti penyelidikan
 2. Membentangkan aktiviti & kemajuan penyelidikan bahagian / seksyen semasa mesyuarat Jawatankuasa Penyelidikan