Bahagian  Epidemiologi

 Bahagian Epidemiologi dalam Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan (MKAK) dibahagikan kepada 3 bahagian seperti berikut: -

 Bahagian Pengawasan (Surveillance Section)
Diketuai oleh Pakar Kesihatan Awam. Aktiviti komponen utama dalam pengawasan ini ialah

- Penyusunan, analisis, pemantauan dan pelaporan keputusan makmal mengenai program pengawasan untuk pemegang kepentingan
- Menyediakan sokongan makmal untuk penyakit yang membimbangkan kesihatan awam
- Memberi nasihat teknikal dan latihan dalam epidemiologi penyakit berkaitan makmal
- Menyertai aktiviti program dan penyelidikan di bawah Bahagian Kawalan Penyakit KKM


Bahagian Wabak dan Kesediaan (Outbreak And Preparedness Section)
Turut diketuai oleh Pakar Kesihatan Awam. Aktiviti komponen utama dalam bahagian ini ialah

- Bekerjasama dalam makmal kesihatan awam dan penyiasatan wabak agensi lain
- Menyediakan analisis diagnostik dan analisis untuk penyiasatan wabak
- Melibatkan diri secara aktif dalam Pasukan Tindak Balas Pantas untuk penyiasatan wabak lapangan, pensampelan, menganalisis dan menyediakan laporan antara agensi kerjasama


Unit Teknologi Maklumat (Information Technology Unit)
Diketuai oleh Pegawai IT. Aktiviti komponen utama dalam bahagian ini ialah

- Menyediakan platform untuk pengurusan data dan perkongsian data dalam makmal kesihatan awam
- Menyediakan platform untuk komunikasi dan perkongsian maklumat melalui e-mel rasmi KKM dan portal intranet tempatan
- Mewujudkan platform elektronik untuk keputusan diagnostik dan wabak untuk pelanggan
- Memastikan ketersediaan dan kesediaan infrastruktur ICT dalam Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan pada tahap yang memuaskan