Komitmen Kami
memberikan perkhidmatan makmal yang cekap, tepat
andal serta merta pelanggan mengikut tempoh masa yang
ditetapkan
dan
sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti
penyampaian perkhidmatan
serta
peka kepada perubahan penambahbaikan secara
berterusan dengan tahap professionalisma yang tinggi
bagi
menyokong aktiviti-aktiviti Kesihatan Awam,
Kementerian Kesihatan Malaysia.