Visi

Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan akan menjadi pusat kecemerlangan di dalam memberi perkhidmatan analitikal & diagnostik bagi menyokong survelan penyakit, penyiasatan wabak & keselamatan makanan di rantau ini.


       Misi

  • Menyediakan perkhidmatan analitikal & diagnostik yang terkini, kos efektif, tepat pada masa dan mesra pelanggan dan juga berfungsi sebagai pusat rujukan makmal kebangsaan bagi patogen tertentu, dan pengujian sampel makanan.
  • Membangunkan survelan berasaskan makmal bagi penyakit berjangkit yang mempunyai potensi epidemik dan pandemik sebagai sebahagian daripada sistem amaran awal bagi wabak/ pandemik penyakit berjangkit.
  • Menyediakan keperluan latihan komprehensif bagi anggota makmal serta membangunkan Modal Insan Perkhidmatan Makmal