Bahagian  Epidemiologi

 

Fungsi Bahagian Epidemiologi di MKAK adalah untuk merancang, mengurus, mengumpul, menganalisa dan mengedarkan data-data survelan makmal dan wabak serta data survelan kualiti dan keselamatan makanan.

 

Bahagian Epidemiologi terbahagi kepada dua (2) unit

  • Pengurusan survelan makmal (lab-based surveillance)
  • Pasukan kesiapsiagaan (rapid response team)